Princezna #TeamVapenik

Konečně se náš Honzík dočkal 😀 , za příkladný

jízdní styl a péčí o svoji princeznu, dostala Princezna mnoho módních doplňků. Doufejme, že se nám o ni bude Žižíňák 🙂 i nadále pěkně starat. Za přestavbu děkujeme chlapům z  #TeamVapenik.